Kiedy można ubiegać się o przedterminowe zwolnienie z więzienia?

Kiedy można ubiegać się o przedterminowe zwolnienie z więzienia?

Osoby skazane na bezwzględne pozbawienie wolności mogą starać się o przedterminowe zwolnienie z odbycia części kary. Warto wiedzieć, że sąd może zwolnić więźnia przedterminowo, jeżeli odbył on co najmniej połowę kary, choć są sytuacje, że owy wymóg jest znacząco zaostrzony. Jeżeli staracie się o przedterminowe zwolnienie bądź też ktoś z waszych bliskich odsiaduje wyrok i chcecie mu pomóc, to warto skorzystać z pomocy adwokata. Rekomendujemy Kancelarię Kopko.

Przedterminowe zwolnienie z więzienia – co warto wiedzieć?

Przedterminowe zwolnienie z kary pozbawienia wolności jest warunkowe, stąd często nazywane także warunkiem. Otóż jest to poddanie sprawcy danego przestępstwa próbie. Jeżeli przez ustalony okres nie popełni on jakiegokolwiek przestępstwa czy wykroczenia nie będzie musiał wracać do więzienia. O tym czy skazany zostanie przedterminowo zwolniony decyduje sąd penitencjarny właściwy dla miejsca pobytu skazanego. Oczywiście konieczne jest złożenie właściwych wniosków. Warto także pamiętać, że duży wpływ na ocenę skazanego ma jego wychowawca. Jeżeli osoba resocjalizująca uzna, że sprawca nie jest godny przedterminowego zwolnienia, to taki wniosek zostanie bardzo szybko odrzucony przez sąd.

Kiedy można uzyskać zwolnienie z więzienia?

Według artykułu 77 Kodeksu Karnego skazany może zostać przedterminowo zwolniony z więzienia, jeżeli sąd będzie miał przekonanie, że skazany po wyjściu na wolność będzie przestrzegał prawa i nie popełni zarówno przestępstwa, jak i wykroczenia, a więc sąd musi mieć przekonanie, że więzień uległ resocjalizacji i zrozumiała swój błąd. Warto także wiedzieć jakie przesłanki sędzia bierze pod uwagę podczas wydawania orzeczenia. Otóż najważniejsza jest postawa sprawcy, co obejmuje nie tylko jego zachowanie na sali sądowej, ale ocenia się go całościowo na podstawie pobytu w zakładzie karnym. Pod uwagę trzeba także wziąć czy więzień przestrzegał regulaminu, a także czy odbywał kary w karcerze. Jego postawa oceniana jest także na podstawie opinii wychowawcy i tego czy więzień podczas pobytu w zakładzie karnym brał udział w psychoterapii, zajęciach dodatkowych czy też podjął pracę. Oczywiście pod uwagę bierze się same okoliczności popełnienia przestępstwa. Jeżeli jego skutkiem był ciężki uszczerbek na zdrowiu bądź co gorsza śmierć skazany nie otrzyma zwolnienia warunkowego.

Kiedy można starać się o zwolnienie warunkowe?

Aby więzień mógł starać się o zwolnienie warunkowe musi odbyć co najmniej połowę kary. Tutaj zastosowanie ma art. 77 Kodeksu Karnego. Jednak wobec recydywisty sąd może zastosować warunkowe zwolnienie jeżeli zostało odbyte 2/3 bądź ¾ kary. Warto wiedzieć o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, otóż skazani za niektóre przestępstwa automatycznie mogą dopiero starać się o przedterminowe zwolnienie po odbyciu ¾ kary. Dotyczy to osób skazanych za przestępstwo o charakterze terrorystycznym bądź też działalność w zorganizowanej grupie przestępczej, jednak obejmuje to także osoby skazane za przestępstwa z których czerpały stałe źródło dochodu. Niezależnie od wyroku oraz warunków skazany może zostać zwolniony przedterminowo po odbyciu 15 lat pozbawienia wolności.

Okres próby i zwolnienie przedterminowe skazanego bez zastosowania ograniczeń

Więzień może zostać przedterminowo zwolniony nawet jeżeli nie odbył połowy kary. Tutaj jednak muszą być spełnione określone warunki. Otóż sama kara bądź suma kar nie może przekraczać 6 lat pozbawienia wolności. Ponadto więzień musi odbyć co najmniej 6 miesięcy kary. Można także przedterminowo zwolnić skazanych, którzy korzystali co najmniej przez 1 rok z przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, np. na skutek przeludnienia w więzieniu. Każda osoba przedterminowo zwolniona podlega okresie próby, który wynosi od 2 do 5 lat. Z kolei dla multirecydywisty ten okres nie może być krótszy niż 3 lata, a w przypadku skazanych za morderstwo – 10 lat.

Jeżeli staracie się o przedterminowe zwolnienie z zakładu karnego w stolicy województwa mazowieckiego, to pomoże Wam adwokat z Warszawy. Kancelaria Kopko ma duże doświadczenie w sprawach karnych i warto skorzystać z jej usług.

 

Artykuł partnera 

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usłigi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.